សារធាតុពណ៌សម្រាប់ប្លាស្ទិក

សារធាតុពណ៌ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាភ្នាក់ងារពណ៌ត្រូវបានគេប្រើយ៉ាងទូលំទូលាយជាសារធាតុបន្ថែមនៅក្នុងឧស្សាហកម្មផ្លាស្ទិច។ បន្ថែមពីលើការធ្វើឱ្យផលិតផលស្រស់ស្អាតនិងងាយស្រួលក្នុងការកំណត់អត្តសញ្ញាណវាក៏អាចធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវភាពធន់ទ្រាំអាកាសធាតុនៃផលិតផលនិងធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវលក្ខណៈអគ្គិសនីនៃផលិតផល។