សារធាតុពណ៌ពណ៌លឿង ៨៣- Corimax លឿង HR70

បញ្ជីប៉ារ៉ាម៉ែត្រផលិតផល

សន្ទស្សន៍ពណ៌។សារធាតុពណ៌លឿង ៨៣
ឈ្មោះ​ផលិតផលCorimax លឿង HR70
ប្រភេទ​ផលិតផលសារធាតុពណ៌សរីរាង្គ
ពន្លឺលឿន (ថ្នាំកូត)6
ធន់នឹងកំដៅ (ថ្នាំកូត)180
ពណ៌
សារធាតុពណ៌ - លឿង - ៨៣HR៧០- ពណ៌
ការបែងចែកពណ៌លាំ ៗ

លក្ខណៈពិសេស: ថាមពលលាក់ខ្ពស់។
ពាក្យសុំ:
ត្រូវបានណែនាំសម្រាប់ថ្នាំលាបស្ថាបត្យកម្មថ្នាំកូតថ្នាំកូតឧស្សាហកម្មថ្នាំកូតម្សៅ។

MSDS(Pigment yellow 83)

MATERIAL SAFETY DATA SHEET

Trade Name: Corimax Yellow HR70

1. Identification of the substance and company product details
Trade Name: Corimax Yellow HR70
Supplier detail: Zeya Chemicals(Haimen) Co., Ltd. No.279 West Hohai RD., Haimen 226100,Jiangsu, P.R.China
Information provided by Tech. Dept.

2. Composition on ingredients
Chemicals characterization
C.I. Index: Pigment Yellow 83
CAS No.: 5567-15-7

3. Hazards identification
The substance presents no explosive hazard and does not belong to flammable solid

4. Fire fighting measures
Suitable extinguishing media
Dry powder
Carbon dioxide
Foam
Water spray jet
Special hazard from the substance itself
In case of fires hazardous combustion gases are formed carbon monoxide:

5. Accidental release measures
Methods for cleaning up/taking up
Pick up mechanically

6. First aid measures
General information
Remove contaminated clothing immediately and dispose of safely
After contact with eyes
In case of contact with eyes rinse thoroughly with plenty of cool water and seek medical advice
After contact with skin
In case of contact with skin wash off with soap and water

7. Exposure controls/personal protection
General protective measures
Do not inhale dust
Avoid contact with eyes and skin
Respiratory protection: dust mask
Hand protection : gloves
Eye protection: safety glasses
Hygiene measures
Keep away from foodstuffs and beverages
Wash hands before breaks and after work

8. Handling and storage
Handling
Advice on protection against fire and explosion
Keep away from sources of ignition
Avoid formation of dust
Take precautionary measures against electrostatic loading
Storage
Be kept in a ventilated, cool and dry place, it should be also avoided to contact with acid
material and expose to air. Keep container dry

9. Physical and chemical properties
Appearance
Form: powder
Color: yellow
Odor: odorless
Data relevant to safety
Solubility in water: insoluble

10. Toxicological information
Irritant effect on skin: non-irritant
Irritant effect on eyes: non-irritant

11. Ecological information
Remarks: no data can be given due to the products insolubility in water

12. Stability and reactivity
Hazardous reaction: none
Hazards decomposition products: none

13. Disposal considerations
Product
In accordance with current regulations my be taken to waste disposal site or ineineration plant
after consultation with site operator and/or with the responsible authority
Uncleaned packaging
Packaging that cannot be cleaned should be disposal off as product waste.

14. Transport information
Road transport permitted
Inland waterways transport permitted
Marine transport permitted
EMS permitted
Air transport permitted
Further information
Dispatch by post permitted
We hereby confirm above goods belongs to common chemical product which
is not in the list of <<International Maritime Dangerous Goods Regulation>>

15. Regulatory information

16. Other information
This information is based on our present state of knowledge. It should be not therefore be
constructed as guaranteeing specific properties of the products described or their suitability for a
particular applications